ده پند دوستانه

ده پند دوستانه

 

1.      به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد... به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد... و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد.

2.      هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند... اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند.

3.      وقتی در زندگی به یک در بزرگ رسیدی نترس و نا امید نشو... چون اگه قرار بود در باز نشود جای آن دیوار می گذاشتند.

4.      آنچه که هستی، هدیه خداوند است و آنچه که خواهی شد، هدیه تو به خداوند... پس بی نظیر باش.

5.      شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد.

6.      بدبختی تنها در باغچه ای که خودمان کاشته ایم می روید.

7.      وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد به یاد بیاور که دریای آرام، ناخدای قهرمان نمی سازد.

8.      هر اندیشه ی شایسته ای، به چهره انسان زیبائی می بخشد.

9.      قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است.

10. نگو: شب شده است ... بگو صبح در راه است.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید